ต้นสตรอเบอร์รี่ที่ปลูกไว้ ใบสีเหลือง ด่างๆ เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรค่ะ

ต้นสตรอเบอร์รี่ที่ปลูกไว้ ใบสีเหลือง ด่างๆ เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรค่ะ

1 Like

อาการขาดธาตุแม็กนีเซียม ควรพ่น คลีเลต อัตราแนะนำ 2-3ครั้ง ทุก 7วัน หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20-20+TEหรือ 30-20-10+TE

1 Like

ขอบคุณค่ะ ทำตามคำแนะนำค่ะ

ตรวจดูใต้ใบและบนใบว่ามีไรสองจุดหรือไม่? เพราะไรแดงทำลายอาการจะคล้ายขาดธาตุอาหาร?

1 Like