ใส่เกลือเพิ่มความหวานในฝรั่งได้ไหมคะ ต้องใช้เท่าไร่ และกี่วันครั้งคะ

ใส่เกลือเพิ่มความหวานในฝรั่งได้ไหมคะ ต้องใช้เท่าไร่ และกี่วันครั้งคะ

1 Like

ใส่เกลือเพิ่มความหวานในฝรั่งได้ไหมคะ ต้องใช้เท่าไร่ และกี่วันครั้งคะ

การใส่เกลือให้แก่ไม้ผล นั้นเป็นความคิดที่ผิด ช่วงแรกอาจดูดี ต่อไประยะยาวกลับมาเป็นเปป็นปัญหากับดิน เค็ม พืชหงอย เพราะขาดธาตุอาหาร แล้วอาจตายได้ ต้องมานั่งแก้ปัญหาดินเค็ม ซึ่งยากมากๆ
การเพิ่มความหวาน
1.ขี้ไก่ไข่ ขี้ค้างคาว
2.ปุ๋ยเคมี 13-13-21 เสริมด้วย แคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
3.หรือ 0-0-60 เสริมด้วย แคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี

1 Like