มะนาวเริ่มออกดอกแล้ว ใช้ปุ๋ยอะไรดีครับ กลัวไม่ติดลูก

มะนาวเริ่มออกดอกแล้ว ใช้ปุ๋ยอะไรดีครับ กลัวไม่ติดลูก

5 Likes

ใส่ปุ๋ย 8-24-24 ทำตาดอกให้ตก หมั่นตัดแต่งกิ่งที่เสียออก

2 Likes

ขอบคุณครับ…ทำตาดอกให้ตกคืออะไร…ตาดอกคือตรงไหน…และกิ่งที่เสียคือแบบไหน ตัดแล้วต้องทาอะไรกันเชื้อรามั้ยแนะนำอีกหน่อยครับ

พิมผิดคับ ใส่ปุ๋ยให้สะสมตาดอกคับ

1 Like

ผมใช้น้ำหมักขี้วัว น้ำหมักขี้หมู จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฮอโมนไข่ฮอโมนนมจืด แคลเซี่ยมโบลอน Bt เทธาโรเซี่ยม ทุกอย่างนี้ฉีดประจำครับ 3-5วันฉีดครั้ง

3 Likes