มะเขือเทศใบหงิกชะงักไม่โตคะ

มะเขือเทศใบหงิกชะงักไม่โตคะ

2 Likes

มีรูปไหมค่ะ อาจเป็นโรคจากไวรัสไหม

ต้องเห็นว่าเป็นแบบไหน ใบด่งหรือเหลือง เอาแยกจากต้นอื่นก่อน

อาการใบหงิกเหลืองที่เกิดขากไวรัสในมะเขือเทศ ที่พบบ่อยๆจะมีอยู่ ๒ โรคคือ

๑.โรคใบหงิกเหลือง(Tomato Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV)

โรคใบหงิกเหลืองนี้ระบาดอย่างกว้างขวางและทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก ถ้าเป็นโรคในระยะที่พืชยังโรคคือ เล็กหรือในระยะที่ยังไม่ออกดอกจะไม่ให้ผลผลิตเลย

มะเขือเทศที่เป็นโรคใบหงิกเหลือง แสดงอาการใบยอดหงิกเหลือง ม้วนงอ ใบมีขนาดเล็กลง ยอดเป็นพุ่ม และต้นแคระแกร็น

โรคนี้สามารถถ่ายทอดได้โดยวิธีทาบกิ่งและแมลงหวี่ขาว แต่ไม่สามารถถ่ายทอดโดยเมล็ด การถ่ายทอดโดยแมลงหวี่ขาวสูงถึง 88%

๒. โรคใบด่างเรียวเล็ก (Cucumber Mosaic Virus, CMV)

|ลักษณะอาการของโรคที่เกิดขึ้น มักจะแตกต่างกันออกไป แต่ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปที่เด่นชัดคือ ต้นมะเขือเทศแคระแกร็น ใบมะเขือเทศจะแสดงอาการม้วนงอ ถ้าอาการรุนแรงมากขึ้นใบมะเขือเทศจะเริ่มเรียวเล็ก เนื่องจากเนื้อใบจะหดหายไป เหลือแต่เส้นกลางใบคงอยู่ ต้นมะเขือเทศที่แสดงอาการใบเรียวเล็กนี้จะไม่ติดผล หรือถ้าติดผลจะเล็ก|

โรคใบด่างเรียวเล็กสามารถถ่ายทอดโดยเพลี้ยอ่อนซึ่งดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมะเขือเทศที่เป็นโรคนี้แล้วมาดูดกินบนต้นมะเขือเทศในแปลงปลูก หรือโดยวิธีการสัมผัส

การจัดการ

๑ คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารกำจัดแมลงปากดูด

๒ หมั่นตรวจแปลง ถอนต้นที่แสดงอาการโรคออกเผาทำลาย

๓.พ่นด้วยสารกำจัดแมลงปากดูด ที่มีประสิทธิภาพต่อแมลงหวี่ขาว และ เพลี้ยอ่อน

|