มะระใบคุ่มไม่แบ ยอดเขียวไม่ใส ยอดไม่เดิน

มะระใบคุ่มไม่แบ ยอดเขียวไม่ใส ยอดไม่เดิน

2 Likes

ติดโรคป่าวคะ มีรูปให้ดูมั้ย

เพลี้ยไฟหรือเพลี้ยอ่อนรึปล่าว ยอดมันจะหงิก

อาการใบหงิกงอยอดไม่เดินของมะระและพืชตระกูลแตง เกิดได้หลายสาเหตุ 1.เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง หรือเพลี้ยอ่อนทำลาย 2.เกิดไวรัสที่มีแมลง เช่น เพลี้ยไฟ หรือแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ
3.ได้รับพิษจากสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในอ้อยหรือข้าวโพด ถ้ามีรูปให้ดูด้วยจะวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง