อยากทราบว่าราแป้งจริงๆ มันป้องกันได้ไหมครับ

อยากทราบว่าราแป้งจริงๆ มันป้องกันได้ไหมครับ

8 Likes

สภาพอากาศก็เป็นปัจจัยสำคัญ

สวนผมฝนตกแปปๆก็มาละ

คุมยากอยู่นะ

แต่งกิ่งช่วยไหมครับ

คิดว่าช่วยส่วนนึงแต่อาจจะไม่ทั้งหมด

2 Likes

รอผู้รู้ครับ

ของผมโดนสามสี่ต้นปีที่เเล้ว

แมนโคเซปเอาอยู่นะ

1 Like

ราแป้ง มักจะพบบนช่อดอกในระยะที่ดอกเริ่มบาน ดังนั้นเมื่อเริ่มแทงช่อใหม่เป็นหางหนู ควรเริ่มพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเป็นระยะ เพราะ ช่วงนี้ต้องคุมทั้งโรค ราแป้ง แอนแทรคโนส และช่อดอกดำ เป้นต้น แต่จะเกิดโรคอะไรนั้นขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ ซึ่งมีอุณหภูมิ และ ปริมาณฝนเป็นปัจจัยหลัก

เกษตรกร ควรจะต้องบันทึก การระบาดของศัตรูพืช และปัจจัยสภาพแวดล้อมไว้ทุกปี ถ้าทำต่อเนื่องแล้ว ต่อไปจะสามารถพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชได้ ซึ่งจะสามารถวาสแผนการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ก่อนที่จะมีการระบาด ผลผลิตที่ได้รับจะมีคุณภาพ มากกว่าการแก้ปัญหาศัตรูพืชหลังจากเป็นแล้ว โดยเฉพาะศัรูพืชที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต

1 Like