หลังแต่งกิ่งเราพ่นยากันราได้เลยไหมครับ

หลังแต่งกิ่งเราพ่นยากันราได้เลยไหมครับ

5 Likes

มันต้องดูครับว่ามีอาการไหม

1 Like

ยารามันมีข้อจำกัด ดูดีๆ

รอด้วย

1 Like

ข้อจำกัดมันมีอยู่

ผมว่าไม่จำเป็นนะถ้าไม่มีอาการ

1 Like

หลังตัดแต่งกิ่งทุเรียนแล้ว ควรมีการทาแผลหรือพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดรา คิวปรัสออกไซด์ ผสม เมทาแลคซิลสำหรับทุเรียนเป็นเรื่องที่ต้องระวังเชื้ออาจเข้าแผล หรือถ่ายทอดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง หรือระหว่่างกิ่งในต้นเดียวกัน
สำหรับพืชอื่นเช่น มะม่วง ฯ อาจดูว่าไม่จำเป็น

1 Like