เมื่อแก้วมังกรออกดอกฉีดยาฆ่าเชื้อราได้ให้มครับ

เมื่อแก้วมังกรออกดอกฉีดยาฆ่าเชื้อราได้ให้มครับ

1 Like

ได้แต่
๑. หลีกเลี่ยงสารประเภทน้ำมัน
๒. ไม่ควรผสมสารมากชนิด
๓. ใช้ตามอัตราที่แนะนำ

1 Like

ได้ ก็เอาใบยูคาลิปตัสตำผสมน้ำไร่แมลงไงถึงจะออกผลก็ได้เช่นกัน ใบข้าตำผสมน้ำฉีดพ่นไม่ตันตลายด้วย