อยากถามอาจารย์นักวิชาการว่าโกโก้ชอบดินแบบไหนสภาพอากาศยังไงบ้างครับและวิธีการปลูกดูแลรักษาครับ มีความสนใจอยากจะปลูกครับ

อยากถามอาจารย์นักวิชาการว่าโกโก้ชอบดินแบบไหนสภาพอากาศยังไงบ้างครับและวิธีการปลูกดูแลรักษาครับ มีความสนใจอยากจะปลูกครับ

2 Likes

การปลูกโกโก้ ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่
ก)อยากให้มีการตรวจวิเคราะห์ดินเสียก่อน เพื่อทำการปรับสภาพดินก่อนปลูกจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังสภาพดินร่วนหรือร่วนปนทรายอินทรีย์วัตถุสูง หน้าดินลึกความเป็นกรด-ด่าง 5.5-6.5
ข) มองหาตลาดและแหล่งรับซื้อ หรือทำแปรรูปเอง แบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ค) มีไม้ร่มเงาที่มีปลูกไว้ก่อนแล้ว
ง) สำหรับการปลูกมีดังนี้
1.กำหนดระยะปลูก 3X3 เมตร หรือ 3X2.8เมตร หรือสับหว่างไม้ใหญ่
2.ผลผลิตเมล็ด 160 กิโลกรัม
3.พันธ์ุลูกผสมอัพเปอร์อเมซอน,ชุมพร 1
4.หลุมปปลูก 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300กรัม ปุ๋ยคอกเก่า5กิโลกรัมกับดินหน้า 2/3ของหลุม
5.ถอดภาชนะปลูก ตัดปลายรากขดเล็กน้อย กลบดินท่วมดินเดิม ปักไม้ยึดลำต้น พลางแสง รดน้ำทันที
6.หลังปลูกไปแล้ว ประมาณ 1เดือน
7. ให้ปุ๋ยเคมี 15-15-15อัตรา 200-300 กรัม/ต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง ใช้สูตรนี้ในปปีที่1-2
สำหรับปี 3-4 ให้ปุ๋ยเคมี12-12-17-2อัตรา 6600-750 กรัม/ต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง
สำหรับปีที่5ขึ้นไป อัตรา 1 กิโลกรัม/ ต้น/ปี
ศัตรูพืชที่สำคัญ ด้วงกุหลาบ กัดกินใบอ่อน มวนโกโก้เจาะผล และโรคผลเน่า

โกโก้ปลูกได้ดีในร่มเงาต้นไม้อื่นๆ ได้ยินว่าปลูกในสวนยางพาราก็ได้

ขอบคุณครับ