ผมเจาะน้ำบาดาลที่สวนน้ำเค็มครับ.. มีวิธีแก้น้ำเค็มไหมครับ.. ปลูกพืชผักไม่ได้เลยใช้น้ำบาดาลรด.ตายหมด

ผมเจาะน้ำบาดาล​ที่สวนน้ำเค็ม​ครับ… มีวิธี​แก้น้ำเค็มไหมครับ… ปลูก​พืช​ผัก​ไม่ได้เลยใช้น้ำ​บาดาล​รด.ตายหมด

1 Like

ลองเจาะลึกกว่านั้นดูไหม จะได้พ้นส่วนที่เค็ม

สูบมาแล้วพักไว้ก่อนรดดู

ติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดูเลยค่ะ

บาดาลเค็มไม่มีทางแก้ เจาะใหม่ครับ

ถ้าน้ำเข็มแล้วไม่ต้องใส่ขี้วัว ขี้ควาย ขี้ไก่ ปุ๋ยยูเรีย เอาง่ายที่ตายหมดเพราะเค็มเกินแล้วทำให้ดินรัดตัวมากเกิดไป ทำให้อากาศในดินไม่มี การแก้ดินเข็มน่ะ เผือก มัน ถั่ว ปรับสภาพดิน ปลูกเก็บเสร็จแล้ว ไถ่กลบเลย เพราะไนโตรเจนก็คือยูเรียธรรมชาติ แต่มันไม่มาก็เกินไป