ต้นมังคุดโทรม ใช้อะไรบำรุงดีคะ

ต้นมังคุดโทรม ใช้อะไรบำรุงดีคะ

11 Likes

อยากรู้ด้วยคนครับ สวนผมก็มีต้นโทรม

รอครับๆ

เพิ่มฮิวมิค

1 Like

เพิ่มเท่าไหร่ครับ

ประมาณ 30 ซีซีครับ

ต่อปุ๋ยโลนึงนะครับ

ปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 60 กรัม ผสมฮิวมิคแอซิด 100 ซีซีในน้ำ 20 ลิตร แล้วราดดินเลย

5 Likes

ขอบคุณมากครับ

เยี่ยมๆ

กรณีมังคุดต้นโทรม ใช้สูตร
กรณีต้นมังคุดทรุดโทรมมากๆเนื่องจากมีผลผลิตมากในฤดูกาลที่ผ่านมามีอาการใบซีดกร้านควรเพิ่มปุ๋ยเคมีคลุกเคล้ากับฮิวมิค แอซิด อัตรา 30 มิลลิลิตร/ปุ๋ย 1 กิโลกรัม ก่อนทำการหว่านปุ๋ย หรืออาจใช้ฮิวมิคแอซิด 200-500 กรัม/ต้นหว่านพร้อมกับปุ๋ย หรือใช้สูตรน้ำตาลทางด่วน 1-2 ครั้ง ส่วนประกอบดังนี้
1)น้ำตาลเด็กซ์โตรส หรือกลูโคส 600 กรัม
2)ปุ๋ยเกล็ด15-30-15 หรือ10-20-30อัตรา 60 มิลลิกรัม
3) ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตร
4)สารเคมีป้องกันกำจัดราผสมสารจับใบ อัตราแนะนำ
5)ส่วนผสมในน้ำ 20 ลิตร

2 Likes

:grinning: