เราสามารถปลูกเมล่อนแบบไม่มีโรงเรือนหน้าฝนได้ไหมและแก้ปัญหาหน้าฝนอย่างไงครับ

เราสามารถปลูกเมล่อนแบบไม่มีโรงเรือนหน้าฝนได้ไหมและแก้ปัญหาหน้าฝนอย่างไงครับ

1 Like

น่าจะยากเพราะมันไม่ชอบฝน ชอบเป็นโรคราโรคโคนเน่า

ถ้าจะปลูกก็ต้องดูแลใกล้ชิด และเอาใจใส่มากหน่อย

๑. แปลงต้องมีการระบายน้ำดี
๒.สำคัญที่สุดต้นกล้าต้องสมบูรณ์ คัดเลือกต้นกล้าที่มีอาการผิดปกติที่ใบเลี้ยงออกให้หมด ห้ามนำมาปลูก เพราะจะมีโอกาสทั้ง ไวรัส ต้นแตกยางไหล ( gummy stem blight:GSB) และ โรคผลเน่า ( bacterial fruit blotch:BFB) ที่ติดเมล็ดมา ถ้าแช่เมล็ดในน้ำอุ่นอุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคทั้ง ๓ ได้พอสมควร
๓ เตรียมสารป้องกันกำจัดโรคพืชสำหรับ โรคที่สำคัญที่พบเสมอ คือ โรคราน้ำค้าง โรคต้นแตกยางไหล และอาจจะพบ โรค BFB ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว ดังนั้นอาจจะต้องพ่นสารกลุ่มคอปเปอร์เป็ินระยะ ๆ เพราะบางครั้งอาจจะไม่เห็นอาการบนใบ
๔, เตรียมสารกำจัดแมลงที่สำคัญและพบเป็นประจำ เช่น เพลี้ยไ ฟ เพลี้ยอ่อน และ บางครั้ง อาจจะพบการระบาดของไร
๕.สำคัญมากต้องหมั่นสำรวจศัตรูพืช เมื่อเริ่มอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยต้องรีบจัดการแก้ไขทันที
๖. ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรู ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพราะถ้าใช้ไม่ถูกต้องเกิดพิษกับพืช จะส่งผลให้การเข้าทำลายของเชื้อสาเกตุได้ง่ายขึ้น

ขอให้โชคดีนะคะ

1 Like

อีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าสามารถปลูกปอเทืองและไถกลบก่อนได้ จะดีมาก เพราะระยะนี้มีการระบาดของไส้เดือนฝอยรุนแรงมากขึ้น

ถ้าเจอไส้เดือนฝอยเยอะ ควรทำอย่างไรครับ

ถ้าเป็นแล้ว ถอนทิ้งอย่างเดียว

ดังนั้นถ้าแปลงนั้นมีประวัติว่าเคยพบไส้เดือนฝอย ต้องปลูกปอเทืองแล้วจะต้ดออกมาหมักหรือไถกลบแล้วแต่สะดวก เพราะสารในรากปอเทืองจะช่วยลดการพัฒน่จองไส้เดือนฝอยในดินได้

1 Like

ขอบคุณมากครับ

ระวังพวกโรคดีๆนะคับ หน้าฝนเป็นง่าย แล้วก็พวกแมลงระบาด