เห็นโพสต์เกี่ยวกับบำรุงต้นมังคุด ไม่แน่ใจว่าใช้สูตรที่เพื่อนๆแนะนำในโพสต์นั้นได้ไหม ถ้าต้นโทรมมากๆบำรุงไงดีคะ

เห็นโพสต์เกี่ยวกับบำรุงต้นมังคุด ไม่แน่ใจว่าใช้สูตรที่เพื่อนๆแนะนำในโพสต์นั้นได้ไหม ถ้าต้นโทรมมากๆบำรุงไงดีคะ

6 Likes

เติมปุ๋ย15-30-15 ไม่ก็ 10-20-30

1 Like

ขอบคุณค่ะ

เพิ่มฮิวมิคเหมือนเดิม

1 Like

ฉีดสารจับใบเพิ่ม

1 Like

พ่นน้ำตาลกลูโคส เดกโตสเลย

1 Like

ขอบคุณทุกคนค่ะ

หลังเก็บเกี่ยวเกษตรกรอยากให้มังคุดแตกใบอ่อนโดยเร็ว ให้ปุ๋ยคอกแล้ว ต้นละ20-30ฏิโลกรัม ตามด้วยปุ๋ยเคมี16-16-16หรือ 15-15-15 หลังให้น้ำแล้วต้นยังไม่ตอบสนองการแตกใบอ่อนก็ทำการการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนแนวทางที่ 1 ให้ใช้ยูเรีย 46-0-0 อัตรา 1.5 กิโลกรัม/ น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ หรือ ใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 20-40 กรัมผสมกับน้ำตาลเด็กซ์โตส 600 กรัม/น้ำ 20 ลิตรโดยไม่ต้องผสมสารจับใบ มังคุดจะแตกใบอ่อน ภายใน 7-10 วัน
ข้อควรระวัง ไทโอยูเรียอาจทำให้ให้ล่วงได้ หากความชื้นต่ำต้องลดอัตราการใช้ลงให้เหมาะสม
แนวทางที่ 2 กรณีต้นมังคุดโทรมมากๆ ให้ดำเนินการดังนี้
กรณีต้นมังคุดทรุดโทรมมากๆเนื่องจากมีผลผลิตมากในฤดูกาลที่ผ่านมามีอาการใบซีดกร้านควรเพิ่มปุ๋ยเคมีคลุกเคล้ากับฮิวมิค แอซิด อัตรา 30 มิลลิลิตร/ปุ๋ย 1 กิโลกรัม ก่อนทำการหว่านปุ๋ย หรือ อาจใช้ฮิวมิคแอซิด 200-500 กรัม/ต้นหว่านพร้อมกับปุ๋ย
หรือแนวทางที่3 ใช้สูตรน้ำตาลทางด่วน 1-2 ครั้ง ส่วนประกอบดังนี้
1)น้ำตาลเด็กซ์โตรส หรือกลูโคส 600 กรัม
2)ปุ๋ยเกล็ด15-30-15 หรือ10-20-30อัตรา 60 มิลลิกรัม
3) ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตร
4)สารเคมีป้องกันกำจัดราผสมสารจับใบ อัตราแนะนำ
5)ส่วนผสมทั้งหมดในน้ำ 20 ลิตร
รูปที่1 ต้นโทรม