ทุเรียนเป็นราใบแห้งแก้ยังไงค่ะ

ทุเรียนเป็นราใบแห้งแก้ยังไงค่ะ

9 Likes

เป็นทั้งสวนเลยมั้ยครับเนี่ย เอาใจช่วย

น่าจะเป็นอาการใบแห้งกิ่งแห้งจาก โรคราสีชมพูในทุเรียน ตามรูปจะเห็นเชื้อราสีขาวๆตามกิ่งเป็นระยะๆ ส่วนกิ่งที่แห้ง เชื้อราเข้าทำลายที่ส่วนรอยต่อของแขนงเล็กและกิ่งย่อย ทำให้แขนงเล็กๆแห้งทั้งแขนง

โรคราสีชมพูนี้มีสาเหตุ จากเชื้อรา Corticium salmonicolor

อาการ กิ่งที่อยู่ด้านในของทรงพุ่มจะมีเส้นใยสีชาวหรือสีขาวแกมชมพูเกิดปกคลุมผิวของกิ่ง ส่วนของกิ่งบริเวณที่เชื้อราขึ้นปกคลุมเมื่อถากเปลือกออกจะเห็นเนื้อของเปลือกเป็นสีน้ำตาล เมื่อเชื้อเจริญพัฒนามากขึ้นจนรอบกิ่งจะส่งผลให้กิ่งนั้นแห้งตายได้
แนวทางการจัดการ
๑. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก
๒. ในสวนใหม่ยังไม่เกิดโรค ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง
๓. เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้ว พ่นสารป้องกันกำจัดรคพืช มีประสิทธิภาพเช่น สารในกลุ่มรหัส1 (เบนโนมิล คา ร์เบนดาซิม )หรือ สารกลุ่มรหัส 3 (ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล เตตราโคนาโซล )
สารกลุ่มรหัส 11 (อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน) หรือ สารอื่นๆที่เป็นสารผสมกับสารเหล่านี้ เป็นต้น โดยใช้ผสมหรือสลับกับสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โปรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ป้องกันการดื้อของเชื้อสาเหตุโรคพืช

2 Likes

ด้านหลังใบที่แห้งและห้อยอยู่มีเส้นใยสีขาว ถ้าปล่อยให้ใยร่วงอยู่ในแปลง เชื้อก็จะสะสมอยู่ตลอดเวลา รอสภาวะอากาศที่เหมาะสม ก็แพร่กระจายต่อไป

2 Likes

ทางใต้ฝนตกหนักมาหลายเดือนแล้วค่ะไม่เว้นช่วงเลย ยังไม่หายค่ะ

ถ้าฝนตกไม่ต้องไปฝืนพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช หากมีโอกาสฝนหยุดช่วงสั้นๆ ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกก่อน เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุ
การพ่นสารถ้ามีช่วงฝนหยุดตกไม่ถึง ๓ ชั่วโมงไม่ควรพ่น เพราะสารฯยังซึมเข้าไปสู่ต้นพืชได้ยังไม่เต็มที่ เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์