เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินด้วยอาหารปลาดุกได้กำไรหรือไม

เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินด้วยอาหารปลาดุกได้กำไรหรือไม

2 Likes

เลี้ยงเยอะไหมคับ กี่บ่อครับ