มนาวใบหยิกค่ะทำไรดีค่ะ

มนาวใบหยิกค่ะทำไรดีค่ะ

1 Like

ธาตุอาหารรองไม่พอหรือเปล่า ใส่ปุ๋ยสูตรไหนอยู่คับ

ดินอะไรปลูก