ขอแนวทางการปลูกทุเรียนต้นคู่หน่อยครับ

ขอแนวทางการปลูกทุเรียนต้นคู่หน่อยครับ

7 Likes

สนใจอยู่เหมือนกันคับ

อยากรู้ว่ามีผลดีผลเสีย ต่างจากปลูกธรรมดายังไงด้วยครับ

การปลูกทุเรียนต้นคู่มีการปลูกกกันมานานแล้วก็ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร แนวคิดคือปลูกทุเรียนเล็กแล้วมักจะตายบ่อยๆ ก็ปลูกไป 2 ในโคกเดียวกัน
ข้อดี ป้องกันปลูกแล้วตายจะได้มีอีกต้นทดแทน
ข้อเสีย

 1. แต่ละต้นมีกิ่งก้านคนละแถบ อยู่คนละข้าง
  2.ลำต้นต่ละต้นเล็ก กิ่งเล็กกว่าปกติ เพราะมีกิ่งอยู่แถบเดียวการสังเคราะห์ได้ไม่เต็มที่
  3.บางครั้งการออกดอกอาจไม่พร้อมกันการจัดการ กระทำได้ยาก
  ถ้าหากต้องการจะทำมีแนวทางดังนี้
  1.ตั้งโคกให้ใหญ่ ขนาด3-4 เมตร สูง 50 เซนติเมตร
  2.เตรียมดินให้ร่วน ลองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต 0.5 กิโลกัม/ต้น +ปูยคอกเก่า 5.0ิกโลกรัม/ต้น ผสมกันหน้าก่อนปลูก ระยะห่างต้นคู่1.5เมตร (บนโคกเดียวกัน) ระยะปลูก12X12 เมตร ตามแนวตะวัน
  ย่างไรก็ตามการปลูกต้นเดี่ยว โครงสร้างลำต้น อวบ ใหญ่แข็งแรงมากกว่า ทางวิชาการยังสนับสนุนการปลูกทุเรียนต้นเดี่ยว
4 Likes

เป็นความรู้มากครับ

เดี๋ยวนำไปลองดูคับ