ไผ่ตงลืมแล้ง ประมาณ4เดือน ใส่ปุ๋ยอะไรดีครับ

ไผ่ตงลืมแล้ง ประมาณ4เดือน ใส่ปุ๋ยอะไรดีครับ

3 Likes

ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เลยคับ

ต้นเล็กใส่น้อยๆ ค่อยๆเพิ่มถ้าโต ปีละ2-3ครั้งช่วงฤดูฝน

เอาละตอนนี้ฝนมาชุกแล้วให้ทำการใส่ปุ๋ยดังนี้ ปุ๋ยคอกเก่า 30-50 กิโลกรัม/กอ หรือ 1.0-1.5 ตัน/ไร่ร่วมกับ15-15-15 2-4 กิโลกรัม/กอ
ถ้าต้องการเร่งให้แตกหน่อ ให้ใส่ปุ๋ย 46-0-0 ในอัตรา 1-2 กิโลกรัม/กอหรืออาจใส่13-13-21อัตรา 1 กิโลกรัมร่วมไปด้วยกันช่วยให้หน่อใหม่อวบ อ้วน ดก

1 Like

ต้องระวังพวกด้วงเจาะไชหน่อและปล้อง พวกเพลี้ยแป้ง