อยากรู้เรื่องการดูแลมะพร้าวแกง

อยากรู้เรื่องการดูแลมะพร้าวแกง

1 Like

ปลูกเยอะไหม

มะพร้าวแกงมีศัตรูที่สำคัญคือ ด้วงแรด ด้วงงวง แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ
1.มะพร้าวต้นสูงฉีดสารเข้าต้นด้วยสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92%EC อัตรา 30ซีซีต่อต้นจะกำจัดแมลงทุกชนิดดังกล่าวได้ นานมากกว่า 3เดือน
2.หากมะพร้าวต้นเล็ก ใช้สารไดอะซินอน อัตรา 50ซีซีต่อน้ำ 20ลิตรราดที่ยอดและคอมะพร้าว ในช่วงการระบาดทำติดต่อกัน 2-3ครั้งห่างกัน 2อาทิตย์