การดูแลมะพร้าวแกง

การดูแลมะพร้าวแกง

1 Like

เน้นปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ หรือถ้าเป็นเคมี ใช้สูตร 16-16-16

ต้องระวังพวกด้วงด้วย มันจะทำลายยอดและคอมะพร้าวหัก

มะพร้าวแกง ปัญหาหลักคือด้วงแรด ด้วงงวง แมลงดำหนาม และหนอนหัวดำ ถ้าดูแลรักษาให้ดีก็ได้ผลผลิต ถ้ารักษาไม่ดีก็มีโอกาสยืนต้นตาย การป้องกันกำจัดแมลงด้านบน ถ้าต้นมะพร้าวสูง แก้ไขโดยการฉีดสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92%EC อัตรา 30ซีซีต่อต้น จะกำจัดแมลงได้ทุกชนิด ส่วนมะพร้าวเล็ก ดูแลไปตามสถานการณ์การระบาดของแมลงแต่ละชนิด