ประกาศการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในนโยบายของชุมชน

ประกาศการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในนโยบายของชุมชน

ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานโยบาย ‘ความยินยอมในข้อมูล’ บางประการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่หน้าหลัก เลือก ‘เพิ่มเติม’ บริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอ
  2. เลือก ‘นโยบายของเกษตร โก’
  3. เลือก ‘ความยินยอมในข้อมูล’ เพื่อศึกษาข้อมูล

2 Likes