ค่าดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกทุเรียนอยู่ที่เท่าไหร่คับ

ค่าดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกทุเรียนอยู่ที่เท่าไหร่คับ

10 Likes

ความเป็นกรดด่างของดินอยู่ต้องระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 ครับ

3 Likes

ใส่เชื้อไตรโคเตอร์ม่าไปด้วยไหมถ้ากลัวรา

เชื้อรามันอยู่ในดิน

ผมผสมฮิวมิคไปด้วย

ตามด้วยค่ะ

ความเป็นกรดด่าง 5.5-6.5 อินทรีย์วัตถุ สูง หน้าดินลึก