ขอถามเป็นความรู้นะคะปกติส้มถูกส่งออกไปที่ไหนบ้างคะ

ขอถามเป็นความรู้นะคะปกติส้มถูกส่งออกไปที่ไหนบ้างคะ

3 Likes

อยากรุ้ครับ

ผมขายหน้าสวนไม่ได้ส่งออก

ส่วนใหญ่เน้นขายในประเทศครับ

ตลาดส้มเขียวหวานนั้นคุณภาพเราต้องพัฒนากันอีกมาก ตลาดส่งออกในประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา พม่า อินโดนีเซียฯ
ส่วนส้มโอ ส่งเข้าญี่ปุ่น จีน อเมริกา แคนาดาและยุโรป และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้