อยากทราบว่าเราจะตัดยอดทุเรียนได้ตอนไหนค่ะ

อยากทราบว่าเราจะตัดยอดทุเรียนได้ตอนไหนค่ะ

8 Likes

ของผมสามปีแล้วตัดได้ไหมครับ

สามปีกว่าเหมือนกันค่ะ

อยากทราบด้วยครับ

เคยเห็นยุนะ

อยากตัดด้วยคับ

ความสูง ที่ประมาณ 5.00เมตร หรืออายุประมาณ 3 ปีนะครับ บางที่โตช้าอาจนานกว่านั้นเป้าหมายว่าหลังตัดแล้วจะมียอดแตกออกมาใหม่สูงได้ประมาณ 8 เมตร แต่ถ้าต้องการเตี้ยกว่านั้นให้สูง หลังตัด 5 เมตร ก็ต้องเริ่มที่ความสูง 3 เมตร หรือใครจะคิดจะทำให้เตี้ยกว่านั้นก้ทำได้ โดยต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังเล็กๆ สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ เช่นเดียวกับมะม่วงในอดีตต้นสูง 8-12 เมตร ปัจจุบันชาวสวนรุ่นใหม่ควบคุมอยู่ที่3-3.5เมตร ห่อผลง่าย เก็บผลง่าย พ่นสารเคมีสะดวก
ผมเองอยากเห็นว่าวันหนึ่งทุเรียนบ้านเราน่าจะพัฒนามาถึงจุดนี้ทุเรียนต้นเตี้ย ห่อผล ตัดแต่งดอก ตัดแต่งผล เก็บเกี่ยว ทำได้ง่าย การพ่นสารเคมี ก็สะดวก ควบคุมโรคได้งาย มีคนรองทำมาแล้ว อาจจะต้องรื้อฟื้นกันใหม่