ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราตัวใหนมีผลข้างเคียงต่อดอกและผลของแก้วมังกรครับ

ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราตัวใหนมีผลข้างเคียงต่อดอกและผลของแก้วมังกรครับ

1 Like

วิธีดูสูตรตัวยาว่าเป็นยาร้อนหรือยาเย็นครับ **“ยาร้อน” “ ยาเย็น” คืออะไร?** ปัจจุบันยังมีคำถามเรื่อง “ยาร้อน” “ ยาเย็น” คืออะไรกันแน่ วันนี้เลยถือโอกาส รวบรวมข้อมู

1 Like