แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล ดอกบานแล้วผลเหลืองและล่วง การแก้ปัญหาทำอย่างไร

แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล ดอกบานแล้วผลเหลืองและล่วง การแก้ปัญหาทำอย่างไร

1 Like

ขอภาพด้วยครับ รออาจารย์มนูตอบ