สารสีฟ้าตกค้างในต้นหอม เบื้องต้นผู้ปลูก แจ้งว่าใช้ปุ๋ยเม็ดสีฟ้า,โพรพิเนบและสารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ โอกาสที่เกิดการตกค้างจา

สารสีฟ้าตกค้างในต้นหอม
เบื้องต้นผู้ปลูก แจ้งว่าใช้ปุ๋ยเม็ดสีฟ้า,โพรพิเนบและสารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ โอกาสที่เกิดการตกค้างจากคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ มีความเป็นไปได้ไหมครับ แล้วในทางเกษตรอินทรีย์สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ สามารถใช้ในการป้องกันโรคพืชได้ไหมครับ

7 Likes

สีฟ้าที่เห็นน่าจะเป็นคราบของสารคอปเปอร์

ในระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถใช้สารกลุ่มคอปเปอร์ ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เพื่อการป้องกันกำจัดโรคพืชได้ แต่สารอื่นที่กล่าวถึง โปรพิเนป และ รวมทั้งปุ๋ยเม็ด ไม่อนุญาตให้ใช้ในระบบอินทรีย์

3 Likes

ขอบคุณครับอาจารย์ แล้วในหลักการของเกษตรอินทรีย์ ต้องไม่ใช้สารเคมีแต่คอปเปอร์ ถือว่าเป็นกลุ่มอนินทรีย์ เลยใช้ได้ใช่ไหมครับ
ในส่วนตามภาพ เนื่องจากคอปเปอร์เป็นสารไม่ดูดซึมแต่ที่ยังติดบนผิวพืช น่าจะเกิดจากการผสมที่ผิดวิธี เป็นไปได้ไหมครับ

คอปเปอร์เป็นสารอินทรีย์ เช่นเดียวกับ กำมะถัน ซึ่งใช้ได้ในระบบอินทรีย์

ส่วนคราบสีเขียวนั้น เป็นเพราะลักษณะการละลายของตัวคอปเปอร์เองก็จะเป็นตะกอนอยู่แล้ว เมื่อพ่นไปบนพืชทำให้เกิดเป็นคราบของตะกอนของสาร และถ้าผสมอย่างไม่ถูกวิธีตะกอนก็จะยิ่งมากขึ้นและประสิทธิภาพลดลง

2 Likes

เคยเดินตลาดแถวบ้าน เจอแบบนี้เหมือนกันเลยไม่กล้าซื้อ

1 Like

ความรู้ใหม่เลยครับ ว่าการทำอินทรีย์สามารถใช้คอปเปอร์ได้ ทำให้มีทางเลือกมากขึ้นครับ