ขอถามว่าส้มโอ ใบเหลือง และต้นแก้วมังกรจะเป็นจุดเหลืองๆแล้วก็จะเน่า แตกยอดมาใหม่ก็เป็นตลอดน่ะครับ มีวิธีแก้ไหมครับ

ขอถามว่าส้มโอ ใบเหลือง และต้นแก้วมังกรจะเป็นจุดเหลืองๆแล้วก็จะเน่า แตกยอดมาใหม่ก็เป็นตลอดน่ะครับ มีวิธีแก้ไหมครับ

2 Likes

๑. ส้มโอ ภาพไม่ชัด จึงบอกไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นเพราะการไม่สมดุลย์ของธาตุอาหาร หรือ มีการทำลายของแมลงหรือไม่ แต่ขั้นต้นบอกได้ว่าไ่ใช่อาการจากการทำลายอขงเชื้อสาเหตุโรคพืช
๒. แก้วมังกร เป็นอาการที่เกิดจากเชื้อรา ที่เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล หรือ ต่อมาเปลี่ยนเป็นเรียกว่าโรคแคงเคอร์
แนวทางการจัดการ
๑. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ในช่วงพักต้น เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้วต้องนำกิ่งที่เป็นโรคออกจากแปลงให้หมด
๒. เมื่อเริ่มแตกกิ่งใหม่อายุประมาณ ๕ วันหรือยอดยาวประมาณ ๑ ฟุต ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชทีมีประสิทธิภาพ เพราะเชื้อสาเหตุจะเข้าทำลายที่กิ่งใหม่เมื่ออายุประมาณ ๗ วัน ถ้าเริ่มพ่นก่อนเชื้อเข้าทำลายเป็นการป้องกัน และการระบาดของโรคจะน้อยมากจนถึงไม่ปรากฏเลย ถ้าสามารถควบคุมโรคบนต้นได้ ความเสียหายบนผลจะไม่เกิดขึ้น
๓.สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน)กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะฟลูโอไพแรม)และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป ซิงค์ไทอะโซล และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหต

1 Like

ตอบเรื่องแก้วมังกร น่าจะเป็นโรคลำต้นเน่าครับ โรคพืชที่สำคัญที่ทำลายแปลงแก้วมังกรมาหลายแปลง ลามได้ง่าย ถ้ากำจัดโรคไม่อยู่หลายแปลงกับฤกษ์ปลูกไปเลยก็มี

2 Likes

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

1 Like