แก้วมังกรทดลองปลูกกับเสาปูนอาการของใบจะเน่าเป็นเพราะอะไรคะ แต่ปลูกฝากต้นน้อยหน่ากลับสวยอย่างที่เห็นสีสวยสด รสชาดดีมาก

แก้วมังกรทดลองปลูกกับเสาปูนอาการของใบจะเน่าเป็นเพราะอะไรคะ แต่ปลูกฝากต้นน้อยหน่ากลับสวยอย่างที่เห็นสีสวยสด รสชาดดีมาก

4 Likes

การที่ใบแก้วมังกรเน่าเพราะโดนแดดเผา เซลล์ตาย และเชื้อเข้าทำลาย ภายหลังครับ ดังนั้ต้นที่อยู่กับต้นจึงไม่ได้ผลกระทบ นะครับ