ทุเรียนแตกใบอ่อนใบไม่ใหญ่ขอบใบหงิกงอไหม้แล้วร่วง

ทุเรียนแตกใบอ่อน​ใบไม่ใหญ่​ขอบใบหงิกงอไหม้แล้วร่วง

มีภาพให้ดูไหมครับ

อาจจะจั๊กจั่นฝอย หรือเพลี้ยไฟไรแดง

ถ้าเป็นเพลี้ยไก่แจ้ ลองพวก บูโพรเฟซิน ไดอะซีนอน โนวาลูรอนดูครับ สลับกับไปมา

ปัญหายอดไม้กวาดรึเปล่าคับ ถ้าใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากจั๊กจั่นฝอย อาจารย์สุเทพแกเคยให้คำแนะนำอยู่ครับ ตามนี้ครับ

ยอดไม้กวาดของทุเรียนเกิดจากการทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอย ซึ่งเป็นแมลงที่ปรับตัวดื้อยาต่อสารเก่าๆที่เคยใช้เป็นประจำ ควรหาสารกลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคย หรือนานๆครั้งจะใช้ ได้แก่ กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน กลุ่ม 29ฟลอนิคามิด กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน กลุ่ม 23 สไปโรเตตระแมต หรือสารผสมสำเร็จรูป 2กลไกการออกฤทธิ์ เช่น กลุ่ม 4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน

1 Like