แถวพะเยาและลำปางมีร้านรับซื้อผักพืชผลทางการเกษตรไหมครับ

แถวพะเยาและลำปางมีร้านรับซื้อผักพืชผลทางการเกษตรไหมครับ

1 Like

เรื่องนี้ คงต้องสอบถามสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัด (พะเยา หรือลำปาง)ดีกว่านะครับ