ช่วงทำดอกก่อนฤดู ควรบำรุงด้วยอะไรดีครับ

ช่วงทำดอกก่อนฤดู ควรบำรุงด้วยอะไรดีครับ

5 Likes

อยากรู้ด้วยครับ

งดรดน้ำครับ

บำรุงดีครับ ขอให้ออกดอกสวยงาม

2 Likes

ใส่ปุ๋ย 8-24-24

1 Like

ใส่ตอนไหนครับ

ก่อนออกดอกเดือนนึงครับ

ใส่ 9-24-24 แล้วงดน้ำ

1 Like

ขอบคุณครับ

จะทำดอกได้ อายุใบที่เหมาะสมคือ 10-14 สัปดาห์ กระทบแล้ง 5-7 วันขึ้นไป ความชื้นในแปลงไม่เกิน 80% ในตอนเช้ามืด

แผนการดำเนินการผลิตมังคุดก่อนฤดู
1.กรณี ทำใบ 2 ใบ

|ม.ค. |ก.พ .|มี.ค .|เม.ย.|พ.ค .|มิ.ย .|ก.ค .|ส.ค .|ก.ย. |ต.ค .|พ.ย.|ธ.ค.|

| — -ฉ- ------|----ก— | — - —ข ------- | --ค-- | -----ง ---- — | —จ---|

ก. เก็บผลปลาย มีนาคม – เมษายน
ข. เตรียมต้น พฤษภาคม – กรกฎาคม
ค. กระตุ้นแตกใบอ่อน สิงหาคม
ง. เตรียมความพร้อมการออกดอก กันยายน-ตุลาคม
จ. ออกดอกปลาย พฤศจิกายน -ต้นธันวาคม
ฉ. ผลอ่อนพัฒนาเป็นผล

2.กรณีทำใบอ่อนใบเดียว

|ม.ค. |ก.พ .|มี.ค .|เม.ย.|พ.ค .|มิ.ย .|ก.ค .|ส.ค .|ก.ย. |ต.ค .|พ.ย.|ธ.ค.|

| — -ฉ- ------|----ก— | — - —ข ------- | --ค-- | -----ง ---- — | —จ---|

ก. เก็บผลปลาย มีนาคม – เมษายน
ข. พักต้น พฤษภาคม – กรกฎาคม
ค. กระตุ้นแตกใบอ่อน สิงหาคม
ง. เตรียมความพร้อมการออกดอก กันยายน-ตุลาคม
จ. ออกดอกปลาย พฤศจิกายน -ต้นธันวาคม
ฉ. ผลอ่อนพัฒนาเป็นผลแก่

กรณี ทำใบ2 ใบ ช่วงนี้เตรียมต้นและและเลี้ยงใบรุ่นที่ 1 ระหว่าง พฤษภาคม – กรกฎาคม และต้องกระตุ้นให้แตกใบอ่อนรุ่นที่ 2 เดือนสิงหาคม ในรุ่นนี้หลังแตกใบอ่อนแล้วพอใบเพสลาด ให้ปุ๋ยเพื่อสร้งตาดอก เช่น 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ ใช้ปุ๋ยทางใบ สูตรตัวกลางสูง ผสมน้ำตาลทางด่วน ฉีดพ่น 1-2ครั้ง
2. กรณี ทำใบอ่อนใบเดียว** ตอนนี้ ยังไม่ต้องทำอะไร ช่วงปลายกรกฎาคมให้ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 หรือ 15-15-15 ตัดแต่งกิ่งแซม กิ่งกระโดง กิ่งแห้ง กิ่งหัก ให้น้ำและกระตุ้นให้แตกใบอ่อนในเดือน สิงหาคม หากยังไม่แตก กระตุ้นด้วยไทโอยูเรีย ดังนี้
ใช้ไทโอยูเรีย อัตรา20-40 กรัมผสมกับน้ำตาลเด็กซ์โตส 600 กรัม/น้ำ 20 ลิตรโดยไม่ต้องผสมสารจับใบ มังคุดจะแตกใบอ่อน ภายใน 7-10 วัน
หลังกระตุ้นแตกใบอ่อนแล้ว หลังใบเพสลาดแล้วก็ให้ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ ใช้ปุ๋ยทางใบ สูตรตัวกลางสูง ผสมน้ำตาลทางด่วน ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ช่วงปลายพฤศจิกายน หลังหมดฝนอากาศแห้งก็งดการให้น้ำ จนต้นมังคุดแสดงใบสลด ลู่ลง ก้านใบที่ปลายยอดเหี่ยวชักร่อง ก็ขึ้นน้ำ และอาจกระตุ้นให้แตกตาดอกด้วยสาหร่าย ต่อไป

ข้อควรระวัง ไทโอยูเรียอาจทำให้ให้ล่วงได้ หากความชื้นต่ำต้องลดอัตราการใช้ลงให้เหมาะสม
การให้น้ำ สม่ำเสมอเพื่อชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนมาแข็งแรงสมบูรณ์
ทั้งนี้อายุใบไม่น้อยกว่า 9 สัปดาห์และไเกิน15 สัปดาห์ จะทำให้มังคุดออกดอกได้ดี