ฝรั่งกำลังติดลูกกำลังโตมีมดจดและเน่าทุกลูก นอกจากมดแล้วมีโรคอะไรไหมครับ

ฝรั่งกำลังติดลูกกำลังโตมีมดจดและเน่าทุกลูก นอกจากมดแล้วมีโรคอะไรไหมครับ

5 Likes

ขอภาพด้วยครับ

1 Like

มดอาจจะนำพาเชื้อราสาเหตุโรคพืช ไฟทอปทอร่า ที่อยู่ในดิน ติดขึ้นมาที่ผลได้ และ หรือ เชื้อแบคทีเรียเข้าซ้ำเตืมที่รอยมดเจาะ

1 Like

มดคงมาทีหลังจากการที่ผลเน่าเพราะมีแมลงเจาะวางไข่ไว้ภายในผลฝรั่งและมดก็เป็นตัวนำเพลี้ยมาสู่ฝรั่งด้วยครับ

2 Likes

ผลฝรั่งเน่า

โรคอะไร

ผลเน่าแล้วแห้ง

ผลกำลังเน่า

เป็นทุกผล

ถูกทำลายโดยหนอนแมลงวัน

ลูกฝรั่งตกรุ่นค่ะ…โดนแมงวันทองต่อยนะคะ