หลังเก็บเกี่ยวต้องดูแลต้นอย่างไรบ้างครับ

หลังเก็บเกี่ยวต้องดูแลต้นอย่างไรบ้างครับ

หลังตัดทุเรียนแล้ว เราจำเป็นต้องเร่งทำใบใหม่ให้เร็วที่สุด 2-3ชุดจึงจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
กระตุ้นการแตกใบอ่อนชุดที่ 1
1)ทำความสะอาดโคนทุเรียน โดยคราดเอาใบแห้งออก ถอนและกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มออก
2)ฟื้นฟูรากโดยใส่สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตรผสมปุ๋ย 30-20-10 อัตรา 300-500 กรัม ในน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทุกๆ 7 วันจำนวน 3 ครั้ง|
3) ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 อัตรา 3-4 กิโลกรัม/ต้นผสมกับ 30-0-0จำนวน 1กิโลกรัมหรือ 15-0-0 คลุกเคล้ากันแล้วหว่านลงดินใต้ทรงพุ่มห่างจากโคน 50-70 เซนติเมตร
4)ตัดแต่งกิ่งได้แก่ กิ่งแห้ง กิ่งน้ำค้าง กิ่งฉีกหัก กิ่งซ้อนทับ และกิ่งแซมในทรงพุ่ม |
5)การกระตุ้นให้แตกใบอ่อน โดยการฉีดพ่น อาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตดังนี้ กลูโคส 600 กรัมผสม ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตรผสมปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรองผสม อัตรา 60 กรัมผสมยาป้องกันเชื้อราในน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 1-2ครั้งเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเร็วขึ้น |
6)หลังหว่านปุ๋ยเคมีตามข้อ 3 ให้ใส่ปุ๋ย รอบๆชายพุ่มตก สูตร 30-0-0 หรือ 15-0-0 อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้นเพื่อให้รากทุเรียนสามารถดูดเอาไปใช้ได้เต็มที่ |
7)ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยแล้ต้องรีบให้น้ำตามไปทันที ปุ๋ยจะไม่สูญเสีย ไม่ระเหิดหลังให้น้ำไปแล้วง 10-15 วันทุเรียนก็จะแตกใบอ่อน
8)จากนี้ไปอีกประมาณ45-60 วันใบก็จะแก่เต็มที่ก็สามารถกระตุ้นให้แตกใบอ่อนชุดที่ 2 และ3 ต่อไปเช่นเดียวกันกับครั้งที่1ตามข้อ 3)–7) ยกเว้นไม่ทำข้อ 1)และ2)
9.การจัดการศัตรูพืช เชื้อไตรโคเดอรมา 1-2เดือน/ครั้ง เพื่อควบคุมเชื้อราไฟทอปธอรา
10.กำจัดวัชพืชไม่ให้สูงเกินไป
11.ช่วงการแตกใบอ่อนครั้งสุดท้ายก่อนหมดฝน ช่วงใบเพสลาดให้ใส่ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24หรือ 9-24-24 พร้อมทำการตัดกิ่งแซม หรือกิ่งกอตะไคร้ออกให้หมด เพื่อลดการแก่งแย่งอาหารในการออกดอก
12. ช่วงหมดฝนงดการให้นำ้เพื่อเข้าสู่การออกดอกในฤดูกาลหน้าต่อไป

3 Likes

ผมขออนุญาตแชร์นะครับ

เป็นประโยชน์มาก ขอแชร์ด้วยค่ะ