กำจัดรานี้ได้ไงครับ

กำจัดรานี้ได้ไงครับ

2 Likes

ลักษณะเหมือนเห็ด กาโนเดอร์ม่า ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ เห็ดนี้สร้างความเสียหายกับปาล์มน้ำมัน ในแหล่งผลิตสำคัญๆ หลายประเทศแล้ว การกำจัดยากมาก เพราะเส้นใยส่วนมากอยู่ใต้ดิน แล้วทำลายรากพืชเสียหาย จึงจะสร้างดอกเห็ดออกมา

หากพบพืชที่เป็นโรคใ ห้กำจัดออกจากแปลง ในการขนย้ายต้นเป็นโรคออกจากแปลงต้องระมัดระวัง เป็นอย่างมาก ไม่ให้ดินหรือเศษรากพืชหล่นในแปลง
ต้องเผาเศษซากพืชและทำแปลงให้สะอาด ขุดร่องหรือคูรอบบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นใยของเชื้อไปสัมผัสกับรากต้นอื่น
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า หว่านให้ทั่วเพื่อควบคุมโรค

เชื้อ กาโนเดอร์มา เข้าทำลายต้นมะพร้าวมากที่สุด รองลงมาคือ ปาล์มน้ำมัน ต้นไม้ในป่า (forest) และ ยางพารา … ล้ม ยางปลูกปาล์ม ล้มปาล์มปลูกไม้ผล โดยไม่กำจัดตอเก่าของพืชเดิมให้หมดก่อน เชื้อจะสะสมอยู่ในดิน เข้าทำลายที่รากและเนื้อเยื่อบริเวณโคนต้น ต่อมาจะเจริญเป็น เห็ดกาโนเดอร์มาออก มาจากโคนต้น.

1 Like

ถ้าเจอกลุ่มเส้นใยสีขาว นำปูนขาวมาหวานกลบให้ทั่ว

1 Like

ใช่ สวนเราก้อเปนแบบนี้ ล้มตายเกือบทั้งหมดแล้วน่าจะมีเชื้ออยู่นะราตัวนี้แถมลามไปต้นอื่นด้วย รากับปลวกนี้แหละสำคัญที่สุดแก้ยากมากๆ

1 Like

ขอบคุณครับอาจารย์

เป็นเหมือนกันที่สวนปาล์ม