ใครให้ปุ๋ยทางใบทุเรียนบ้างคะ จำเป็นไหมคะ แล้วต้องให้สูตรไหนคะ

ใครให้ปุ๋ยทางใบทุเรียนบ้างคะ จำเป็นไหมคะ แล้วต้องให้สูตรไหนคะ

10 Likes

ตามครับ

ปลูกเอาลูก

ปุ๋ยทางดินคืออาหารหลักนะครับ

3 Likes

เห็นด้วยครับ

ผมว่าไม่ใช่อาหารหลัก

ผมไม่ได้ฉีดเลย

ปุ๋ยทางดินเป็นปุ๋ยที่โรงงานผลิตเพื่อสนองชาวสวนทุเรียนที่ต้องการจะให้ปุ๋ยทางดิน ที่ใช้วิธีหว่านลงดิน และให้น้ำ หรือมีฝนตก ปุ๋ยทางดินเดินทางช้าต้นทุเรียนกว่าจะใช้ได้ช้าต้นทุนตำ่กว่า แต่การจะให้ปุ๋ยทางดินนั้นต้องคำนึงว่ามีน้ำให้หรือเปล่า
ส่วนปุ๋ยทางใบนั้นใช้ในกรณีฉุกเฉินเร่ง ด่วนพืชสามารถดูดเอาไปใช้ได้ทันที เช่นการกระตุ้นการเจริญเติบโต แต่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและ แรงงานในการฉีดพ่น มีน้ำน้อยก็สามารถ ใช้ปุ๋ยทางใบได้
ปุ๋ยทางดินและทางใบมีสูตรปุ๋ยธาตุอาหารคล้ายๆกัน เพียง%เนื้อปุ๋ยทางใบ(เช่นสูตร 20-20-20 ,15-30-15) จะเข้มข้นกว่าปุ๋ยทางดินจึงใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าแต่ราคาสูงกว่าส่วนปุ๋ยทางดิน(เช่นสูตร 16-16-16,12-24-12)ต้องใชในปริมาณที่สูงกว่าทางใบแต่ราคาต่ำกว่า
สำหรับธาตุรอง และอาหารเสริมส่วนใหญ่จะต้องให้โดยการฉีดพ่นทางใบ
การจะใช้ปุ๋ยทางดินหรือทางดินขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ ความพึงพอใจ และวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

2 Likes

ธาตุอาหารรองตัวไหนที่นิยมให้ทางใบคะ