แลูกข้าวโพดเลื้ยงสัตว์ ตอนนี้มีหนอนระบาท ฉีดยาไปสาเที่ยวแล้ว จะเอาอยู่ไหม

แลูกข้าวโพดเลื้ยงสัตว์ ตอนนี้มีหนอนระบาท ฉีดยาไปสาเที่ยวแล้ว จะเอาอยู่ไหม

1 Like

พ่นยาอะไรครับ

ลองยากลุ่มโพรฟีโนฟอส ฟิโพรนิล อีมาเมกติน ใช้สลับกันป้องกันหนอนดื้อยา

1 Like

ต้องดูว่ายาอะไร ถ้าใช้ซ้ำๆมานาน หนอนอาจดื้อยาแล้วต้องเปลี่ยน

ควรมีสารเคมีอย่างน้อย 3-4กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ ใช้สลับกันเพื่อป้องกันการดื้อยา เช่น กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส อะซีเฟต ไตรคลอร์ฟอน กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 14คาร์แทป กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ เป็นต้น