หลังเก็บมะม่วงแล้วต้องตัดแต่งกิ่งยังไงบ้างครับ พอจะมีแนวทางไหม

หลังเก็บมะม่วงแล้วต้องตัดแต่งกิ่งยังไงบ้างครับ พอจะมีแนวทางไหม

8 Likes

ลองดูเหมือนมีคนเคยโพสไว้แล้ว

ทำต้นให้โปร่ง

มีใครมีเทคนิคดีๆแนะนำบ้างครับ

หลังเก็บเกี่ยวมะม่วงแล้วต้องตัดแต่งกิ่งเพื่เพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผลที่ดีมีคุณภาพ
การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

ประโยชน์
1 แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
2 อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น
3 ลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง
4 ลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร
5 ทำให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรง รูปที่
6 เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น
7กระตุ้นให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนพร้อมกันทำให้ออกดอกติดผลพร้อมกันง่ายต่อการจัดการผลิต

หลักการตัดแต่งกิ่ง
1.ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้างรูปที่ 1 โดยตัดชิดโคนกิ่ง

3.กิ่งไขว้กัน

4.กิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก

5.ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน รูปที่ ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ

6.ตัดแต่งกิ่งแซมหรือกิ่งกอตะไคร้ ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร

7.กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก

8.หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา

ข.ช่วงเวลาที่เหมาะสม

การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง
หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย
รูปที่1รูปตัดแต่งเปิดทรงพุ่ม


รูปที่2 ตัดแต่งแบบลึก
รูปที่3 ตัดแต่งแบบทำสาว
รูปที่4 การตัแต่งกิ่งเปิดทรงพุ่ม
รูปที่ 5 กิ่งกระจุก
รูปที่6กิ่งกระจุกหลังตัดแต่ง

1 Like

กิ่งในพุ่มตัดเลยครับ โปร่งไว้ก่อน

1 Like

พวกกิ่งแก่ๆ กับดูท่าทางจะติดโรค อย่าเหลือไว้

1 Like