เก็บผลผลิต 4 ปีไม่เคยเจอครับ ขอผู้รู้แนะนำด้วยครับ

เก็บผลผลิต 4 ปีไม่เคยเจอครับ ขอผู้รู้แนะนำด้วยครับ

3 Likes

เรื่องนี้ต้องรอ อ. อรพรรณ ม่านมาช่วยตอบ ครับ