ทำยังไงให้มังคุดแตกใบเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสวนครับ

ทำยังไงให้มังคุดแตกใบเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสวนครับ

9 Likes

ของผมปีที่เเล้วแตกไม่พร้อมกัน

นับอายุใบยังไงค่ะ

1 Like

น้ำ ดิน อากาศเกี่ยวข้องหมด

1 Like

ที่สวนแตกใบทั้งปี

รอด้วย

ทำไมต้องให้ใบแตกรุ่นเดียวกันครับ ผมสงสัย

การทำให้มังคุดแตกใบอ่อนพร้อมกันนั้น ต้องทำการ
1.ตัดแต่งกิ่ง กิ่งกระโดง กิ่งแห้ง กิ่งฉีกหัก กิ่งที่โรคและแมลงทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม ช่วยกระตุ้นแตกใบอ่อนได้พร้อมกัน
2.การใส่ปุ๋ย
2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างของดินโดยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 10 – 50กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น
ในทางปฏิบัตินั้นหลังตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยแล้ว อาจทำการฉีดพ่น"ทโอยูเรีย
2.2 ปุ๋ยเคมี
การใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ ควรทำการวิเคราะห์ดินก่อนเพื่อจะได้ทำการปรับสภาพดิน และสามารถเลือกชนิดปุ๋ยและปริมาณตามที่มังคุดต้องการ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ กับการผลิตมังคุดในฤดูที่ผ่านมา ได้แก่ สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 ปริมาณ( กิโลกรัม)เท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)
หลังใส่ปุ๋ยและรดน้ำไปแล้วกรณีต้นมังคุดยังไม่ตอบสนองการแตกใบอ่อน ให้ใช้ยูเรีย 46-0-0 อัตรา 1.5 กิโลกรัม/ น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ หรือ ใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 20-40 กรัมผสมกับน้ำตาลเด็กซ์โตส 600 กรัม/น้ำ 20 ลิตรโดยไม่ต้องผสมสารจับใบ มังคุดจะแตกใบอ่อน ภายใน 7-10 วัน

ข้อควรระวัง ไทโอยูเรียอาจทำให้ให้ล่วงได้ หากความชื้นต่ำต้องลดอัตราการใช้ลงให้เหมาะสม

การให้น้ำ สม่ำเสมอเพื่อชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนมาแข็งแรงสมบูรณ์
ในทางปฏิบัติฉีดพ่นไทโอยูเรียทันที หลังใส่ปุ๋ยแล้ว ก็จะช่วยให้แตกใบอ่อนได้พร้อมกัน
กรณีต้นมังคุดทรุดโทรมมากๆเนื่องจากมีผลผลิตมากในฤดูกาลที่ผ่านมา
มีอาการใบซีดกร้านควรเพิ่มปุ๋ยเคมีคลุกเคล้ากับฮิวมิค แอซิด อัตรา 30 มิลลิลิตร/ปุ๋ย 1 กิโลกรัม ก่อนทำการหว่านปุ๋ย หรืออาจใช้ฮิวมิคแอซิด 200-500 กรัม/ต้นหว่านพร้อมกับปุ๋ย
หรือใช้สูตรน้ำตาลทางด่วน 1-2 ครั้ง ส่วนประกอบดังนี้
1)น้ำตาลเด็กซ์โตรส หรือกลูโคส 600 กรัม
2)ปุ๋ยเกล็ด15-30-15 หรือ10-20-30อัตรา 60 มิลลิกรัม
3) ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตร
4)สารเคมีป้องกันกำจัดราผสมสารจับใบ อัตราแนะนำ
5)ผสมในน้ำ 20 ลิตร

3 Likes

ยากครับ เพราะมังคุดต้องการใบที่สมบูรณ์สองสามชุด ถึงจะออกลูกได้เต็มที่

ออกดอกรุ่นเดียวกันไงครับ การบริหารจัดการการผลิตก็ง่ายขึ้น

1 Like