พอมีดอกใช้ปุ๋ยได้หรือไม่ปุ๋ยสูตรอะไรดีครับ

พอมีดอกใช้ปุ๋ยได้หรือไม่ปุ๋ยสูตรอะไรดีครับ

การดูแลช่วงออกดอก

ช่วงเวลาที่ลำไยพัฒนาการออกดอกจะใช้เวลา6-8 สัปดาห์ต้นลำไยจะใช้อาหารสะสมไว้เพื่อสร้างตาดอกและพัฒนาส่วนสึกหรอส่วนอื่นๆ ลำไยแสดงอาการขาดไนโตรเจน ใบกร้าน สีเขียวซีด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลลำไยด้อยคุณภาพได้ จำเป็นต้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นลำไยดังนี้

ให้ปุ๋ยในช่วงลำไยแทงช่อดอกยาว 10-15เซนติเมตรด้วย 25-7-7หรือ 15-0-0 อัตรา 1-3 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0อัตราส่วน 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร

ควรให้น้ำเพื่อพัฒนาช่อดอกให้ยืดยาวและค่อยๆลดลง 1น 3 ของปริมาณที่ให้ปกติ

เพื่อให้ช่อดกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ฉีดพ่นด้วย จิ๊บเบอเรลลิน 1ครั้งไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้งจะส่งผลกระทบต่อการติดผลน้อย เนื่องจากจะมีการชักนำดอกตัวผู้มากเกินไป

ช่วงลำไยแทงช่อใหม่มักจะมีศัตรูพืชเข้าทำลายได้แก่ หนอนกัดกินช่อและดอกลำไย มวนลำไย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง โดยทำให้ดอกแห้งแล้ว ยังให้ผลเป็นราดำตามมา

** การปฏิบัติดูแลลำไยผลอ่อน-ผลแก่**

1.9.1 การให้น้ำ

หลังลำไยติดผลแล้วต้องให้น้ำทีละน้อย แล้ว ค่อยเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอและควรงดให้น้ำในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วัน

การให้ปุ๋ย
การให้ปุ๋ยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลมี แนวทางปฏิบัติเป็น 2 แนวดังนี้
1.) แนวทางในการผลิตลำไยในภาคเหนือเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การให้สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับดังตารางที่ 2โดยแบ่งใส่เท่าๆกัน 2-3 ครั้ง

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้กับปริมาณปุ๋ยที่ให้
ผลผลิตที่จะได้(กิโลกรัม/ต้น)--------- สูตรปุ๋ย(N-P-K)/ปริมาณที่ให้เป็นกรัม
---------------------------------------------46-0-0--------- 15-15-15----- 0-0-60
---------50-----------------------------------450------------- 480------------ 440
--------100---------------------------------- 900------------- 960------------ 880
--------200--------------------------------- 1800------------ 1920-----------1800

 1. สำหรับการให้ปุ๋ยลำไยในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกและภาคอื่นๆ มีสูตรและปริมาณดังนี้
  ระยะที่ 1 หลังดอกเริ่มโรย ใส่ปุ๋ย 25-7-7, 16-8-8 หรือ 15-0-0 สูตรใดสูตรหนึ่งอัตรา 100 กรัม /เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สำหรับการพ่นปุ๋ยทางใบควรเสริมด้วยกรดอะมิโนแอซิด หรือสารสกัดจากสาหร่ายทะเล ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ระยะที่ 2.ติดผลอ่อนอายุ 60 วันรูปที่7เพื่อให้ผลลำไยขยายขนาด ระยะนี้เหมาะสมทำการตัดแต่งปลายช่อทิ้ง1ใน 3 ทุกช่อ หรือตัดทิ้งทั้งช่อ เหลือ ปริมาณ 2 ใน 3ของทรงพุ่ม แล้วให้ปุ๋ยทางดิน 15-0-0 อัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
  สำหรับภาคตะวันตกให้ปุ๋ย 21-7-14อัตรา 500กรัม/ต้น หรือ ปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 15-0-0 หรือสูตร 30-20-10 ที่มีธาตุรอง จำนวน 2-3 ครั้ง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ระยะที่ 3.ช่วงพัฒนา เนื้อและเมล็ดอายุ 90 วันช่วงที่เมล็ดพัฒนาจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลกรณีลำไยผลดกเกินไป จำเป็นต้องตัดแต่งช่อให้มีผลประมาณ 40-80 ผล ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นลำไยขนาดใหญ่ ขนาดจัมโบ้และ เบอร์ 1 ควรให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 13-0-46หรือ 10-0 -30 อัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ช่วยให้เมล็ดและเนื้อพัฒนาได้รวดเร็ว หรือพ่นปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 20-20-20 ที่มีธาตุรอง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวน 2-3 ครั้ง
  ระยะที่ 4 ช่วงพัฒนาคุณภาพเนื้ออายุ 120 วัน ช่วงนี้เมล็ดจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีดำผลขยายค่อนข้างเร็วเนื้อมากช่วงให้ปุ๋ยที่มีโปรแตสเซี่ยมสูงได้แก่ 13-13-21,15-5-20,14-7-28,12-12-17+2Mgหรือ8-24-24 เพื่อพัฒนาเนื้อแห้งกรอบอัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตรหรือพ่นปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 10-20-30 ที่มีธาตุรอง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวน 2-3 ครั้ง
  ระยะที่ 5 ระยะผลแก่ อายุ 140 วันช่วงนี้ยังเน้นพัฒนาคุณภาพและยังคงเน้นคุณภาพ ใช้ปุ๋ย 0-0-60 หรือ 12-12-17+2Mg อัตรา 100 อัตรา 100กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร เพื่อเพิ่มความหนาเนื้อและความหวาน เนื้อแห้งกรอบและพ่น แคลเซี่ยมและโบรอนเพื่อป้องกันผลแตก ระยะนี้หยุดการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ปลูกที่ไหนคะนี่