ขอวิธีกำจัดหนอนชอนใบมะนาวส้มโอหน่อยค่ะ

ขอวิธีกำจัดหนอนชอนใบมะนาวส้มโอหน่อยค่ะ

4 Likes

ตามค่ะ ไม่รู้ว่าหนอนอะไร

ถ้าเป็นหนอนผีเสื้อ ลองใช้กับดักแสงไฟล่อแม่ผีเสื้อ แล้วเอาไปทิ้ง น่าจะพอลดได้

หนอนชอนใบพืชตระกูลส้มเป็นหนอนผีเสื้อ 1.ตัดใบที่พบหนอนเผาทำลาย 2.ใช้สารสะเดา ตะไคร้หอม ข่าแดง เชื้อบีที 3.สารเคมี ใช้สารกลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน เป็นต้น

1 Like