มีหนอนมารบกวนในแก้วมังกรตั้งแต่ตอนดอกแก้วมังกรผสมแล้วจนกระทั้ฃมีผลยังมีหนอนชนิดเดิมอยู่ มียาตัวใหนกำจัดใด้โดยไม่มีผลกระ

มีหนอนมารบกวนในแก้วมังกรตั้งแต่ตอนดอกแก้วมังกรผสมแล้วจนกระทั้ฃมีผลยังมีหนอนชนิดเดิมอยู่ มียาตัวใหนกำจัดใด้โดยไม่มีผลกระทบต่อลูกและดอกแก้วมังกรครับ