สาเหตุอะไร

สาเหตุอะไร

7 Likes

พวกแมลงปากดูด หรือเพลี้ยหรือเปล่าคับ ใบอื่นๆ เป็นจุดมั้ย

1 Like

ใบร่วงไหม อาจจะเพลี้ยขึ้น

1 Like

ฉีดยาแมงป่าว แมงกินใบอ่อนหมดแล้วคับ

1 Like

จากอาการเป็นได้มากที่สุดคือเพลี้ยจักจั่นฝอยดูดกินใบยอดแล้วปล่อยสารพิษทำให้ใบแห้งหลุดร่วง ภาษาชาวบ้านเรียกอาการยอดก้านธูป

2 Likes

อาการยอดก้านธูปรักษายังไงครับคุณสุเทพ ที่สวนผมเจอปํญหานี้อยุ่เหมือนกัน

ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝอย ตอนนี้ยาเก่าๆใช้ไม่ได้ผลเพราะดื้อยาโดยเฉพาะกลุ่ม 4A เช่น อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม โคลไทอะนิดิน ไดโนทีฟูแรน ควรหายากลุ่มอื่นๆมาใช้ เช่น กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน ( 2กลุ่มนี้คุมไข่ในท้องตัวแม่ ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน) กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน กลุ่ม 29ฟลอนิคามิด(กลุ่ม 9และ 29 ยับยั้งการกิน) หรือสารผสมกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน หรืออิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน

4 Likes