ถั่วฝักยาวให้น้ำแล้วยอดเฉาจะตายหรือปาวครับ

ถั่วฝักยาวให้น้ำแล้วยอดเฉาจะตายหรือปาวครับ