อยากรู้วิธีเสียบยอดลำไยคับ

อยากรู้วิธีเสียบยอดลำไยคับ

2 Likes

การเสียบยอดลำไย(Cleft Grafting )การเสียบยอดลำไยขณะนี้เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็ว ความสำเร็จขึ้นกับความรู้ ชำนาญและประสบการณ์

1 การเตรียมต้นตอโดยการเพาะเม็ดลำไยป่า(พันธุ์กระดูก) อายุประมาณ 1ปี สามารถเสียบยอดได้โดยต้นตอขนาดเท่ากับดินสอดำ ประมาณ 0.5-1.0เซนติเมตรซึ่งต้นลำไย
2 เตรียมยอดพันธุ์ดี ที่ต้องการเลือกยอดที่เริ่มแก่ไม่อยู่ในระยะแตกใบอ่อนปลายยอดอั้นพร้อมจะแตกตาใหม่
3 นำต้นตอมาเตรียมไว้ มาตัดยอดตรงส่วนที่เหนือดิน ประมาณ 30 เซนติเมตรสวมเชือกเงื่อนกะตุดเบ็ด2วง ลงไปก่อนแล้วใช้มีดคมผ่ากลางต้นตอลงมา
ยาว1.0 -1.5 นิ้ว
4 นำยอดพันธุ์ดีมาใบตัดเหลือครึ่งใบจำนวน 1คู่ใบทำแผลเป็นรูปลิ่ม เฉือนแผลด้านข้างกิ่งทั้ง 2 ด้านแผลแต่ละข้าง ยาวประมาณ 1.0-1.5 นิ้ว
5 แล้วเสียบยอดพันธุ์ดีลงในรอยแผลผ่าของต้นตอ จัด รอยแผลของต้นตอและยอดพันธุ์ดีแนบสนิทกันด้านใดด้านหนึ่งแล้วดึงปลายเงื่อนกะตุดเบ็ดให้แน่นด้านบนและด้านล่างของแผลให้แน่น
6 นำต้นที่เสียบยอดแล้วเข้ากระโจมควบคุมความชื้น หรือใส่ต้นเสียบแล้ว4-5ต้นลงในถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุง หรือใช้พลาสติกคอบยอดที่เสียบแล้วมัดปากถุงเพื่อลดการคายน้ำป้องกันยอดยอดลำไยแห้งตาย
7 หลังจากนั้น 7-10 วันถ้ายอดพันธุ์ดีแห้งตายก็ทำการเสียบใหม่ ส่วนยอดพันธุ์ดีที่ยังไม่แห้ง ก็เลี้ยงต่อไปในสภาพควบคุมความชื้นต่อไปอีกประมาณ 1-1.5 เดือน ตาเริ่มแตกเป็นกิ่งใหม่ค่อยนำมาอนุบาลแล้วจำหน่ายต่อไป
20200502_133557|375x500


3 Likes