แกลบดีบกับเปลือกมะพร้าวใส่โคนทุเรียนเลยใด้ไหม

แกลบดีบกับเปลือกมะพร้าวใส่โคนทุเรียนเลยใด้ไหม

1 Like

แกลบดิบดีกว่าช่วยให้ดินโปร่ง ทุเรียนโตเร็วส่วนขุยมะพร้าวอมควาวชื้นทำให้ทุเรียน แฉะนำไปสู่รากเน่าโคนเน่าต่อไปได้

2 Likes

พรวนดินให้ปุ๋ยซึมได้ดีด้วยนะค่า