ข้าวโฟดเป็นโรคใบด่างมีวิธีแก้อย่างไรคะ

ข้าวโฟดเป็นโรคใบด่างมีวิธีแก้อย่างไรคะ

1 Like

โรคข้าวโพด จะมีอยู่ ๒ โอาการที่อาจจะเรียกสับสนได้ คือ
๑.โรคที่มีสาเกตุจากเชื้อรา เรียกว่าโรคใบลาย หรือโรคราน้ำค้าง
๒. โรคที่มีสาเหตุจากไวรัส เรียกว่าโรคใบด่าง

ที่สนใจถามมาคิดว่าเป้นโรคไหนคาะ
ถ้าให้ชัดเจนถ่ายรูปส่งมานะคะ

มีรูปไหม