ส้มโอมีรสขมแก้ไขยังไง

ส้มโอมีรสขมแก้ไขยังไง

1 Like

ปลูกพันธุ์อะไรครับ

ปลูกแถวไหน ใส่ปุ๋ยอะไรอยู่ครับ

ส้มโอขม ประเด็นสำคัญส้มอ่อน หรือยังไม่จัด มีสารขมอยู่ในต่อมน้ำมันเยอะ และรีบปอกทานเร็วทำให้ต่อมน้ำมันแตกกระจาย ไปโดนมีด มือ เปลือกขาว มีส่วนเหนี่ยวนำให้สารขมแพร่กระจายไปสู่เนื้อส้ม
หรือส้มที่ต้นเป็นใบแก้ว การสังเคราะห์แสงไม่ดี อาหารสะสมประเภทคาร์โบไฮเดต ต่ำแต่มีไนโตรเจนสูงก็ทำให้สารขมมีสูง ดังนั้นการเก็บส้มควรเก็บที่ ความแก่เหมาะสม 210 วัน

4 Likes