ต้นกระท่อมใบเหลืองเกิดจากอะไรค่ะ

ต้นกระท่อมใบเหลืองเกิดจากอะไรค่ะ

4 Likes

ขาดธาตุอาหาร ใส่ปุ๋ย 25-7-7 ใบเขียวเร่งลำต้นเร่งใบ

1 Like

ขาดอาหารหลักและรอง
ให้ปุ๋ย 16-16-16หรือ 25-7-7 เสริมด้วยแคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี อาการใบใหม่จะดีขึ้นมาเอง